เลื่อนไปข้างบนสุด

Ananda UrbanTech

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน)
2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 056 2222

เกี่ยวกับเรา

มุ่งมั่นพัฒนาการใช้ชีวิตของคนเมือง

อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับรูปแบบการใช้ชีวิตยุคดิจิทัลแห่งอนาคต จึงได้มีการนำเทคโนโลยีที่สามารถแก้ปัญหา หรือส่งเสริมการใช้ชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้นมาปรับใช้ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตของคนเมือง

กิจกรรม

บทความ

โครงการ

อนันดา แคมปัส

ออฟฟิศที่ใส่ใจพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่สันทนาการส่งเสริมความสุขในที่ทำงาน รวมทั้งมีระบบสมาร์ทออฟฟิศที่ชาญฉลาด

We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.